Sign In

Algemene voorwaarden

 

Boekingsvoorwaarden en privacy

Algemeen

 1. Voor het leesgemak zullen de volgende begrippen de navolgende betekenissen hebben in deze Boekingsvoorwaarden:

“Diensten”: diensten van een Partner voor boeking worden aangeboden via de Website.

“Gedateerde Boeking”: een afspraak op een bepaalde tijd/datum door neen bepaalde Partner voor het verlenen van Diensten gemaakt via de Website;

“Klant”, “je” en “jouw”: jij, de koper van Diensten;

“Order”: heeft de betekenis die eraan is gegeven in artikel 3.1 hieronder;

“Orderbevestiging”: heeft de betekenis die eraan is gegeven in lid 3.5 hieronder;

“Partner(s)”: onze geselecteerde externe leveranciers van diensten die hun diensten te koop aanbieden via onze Website;

“Partner Contract”: heeft de betekenis die eraan is gegeven onder punt 2.3 hieronder;

” Space Treatment Delivery Contract”: heeft de betekenis die eraan is gegeven onder punt 3.1 hieronder;

 

 1. Introductie en relatie tussen jou, ons en externe partners

Deze Website, wordt geëxploiteerd door Space Treatment Delivery, een in Nederland onder nummer …… ingeschreven vennootschap (“Space Treatment Delivery “, “ons”, “wij” of “onze” afgekort).

De Website bied je de mogelijkheid om een breed scala aan haar-, schoonheids- en spa-diensten van verschillende aanbieders (onze Partners) te boeken en te betalen. Deze Diensten worden geleverd door onze verschillende Partners en niet door ons. De levering van de geboekte Diensten via onze Website is de verantwoordelijkheid van de Partner die de Diensten verstrekt. Indien je voor Diensten betaalt via de Website, wordt je betaling door ons als handelsagent namens de Partner ontvangen. Indien we als handelsagent namens de betreffende Partner de juiste betaling ontvangen, is je schuld aan die Partner voldaan.

De juridische implicatie hiervan is dat bij het aanschaffen van Diensten, twee bindende juridische contracten ontstaan:

een contract tussen jou en Space Treatment Delivery (waaronder Space Treatment Delivery bepaalde verantwoordelijkheden tegenover jou heeft in verband met de aankoop of boeking) (het ” Space Treatment Delivery Contract”). Dat contract wordt gesloten op basis van deze Boekingsvoorwaarden; en

een contract tussen jou en de betreffende Partner met betrekking tot het aanbod of de levering van de Diensten die je boekt via de Website (het “Partner Contract”). Dat contract moet voldoen aan bepaalde voorwaarden van deze Boekingsvoorwaarden waaronder de opzegtermijn, die we aan je bekend zullen maken voordat je een boeking doet op de Website.

Alle Diensten die beschikbaar zijn voor aankoop op de Website, worden aangeboden door Space Treatment Delivery namens haar Partners. Dat wil zeggen dat Space Treatment Delivery je boekingen aanneemt en verwerkt als handelsagent voor haar Partners. Daarom zijn we tegenover jou niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de feitelijke Diensten die worden geboekt via de Website.

Wij wijzigen deze Boekingsvoorwaarden van tijd tot tijd, zoals uiteengezet in artikel 10. Lees deze Boekingsvoorwaarden telkens door wanneer je een transactie of Order wilt doen op de Website om te garanderen dat je op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

 

 1. Orders en hoe het contract tussen jou en ons wordt gevormd

3.1 Er is een soort order (“Order”) die je op de Website kunt doen: Orders van Diensten.

Het Orderproces biedt je de mogelijkheid om te controleren op fouten en wijzigingen aan te brengen voordat je je Order naar ons stuurt. Neem in elk stadium van het Orderproces en voordat je je Order definitief verstuurt alsjeblieft de tijd je Order te lezen en te controleren.

Als je een Gedateerde Boeking wilt verplaatsen (de tijd of datum, geheel of gedeeltelijk) nadat je een Orderbevestiging hebt ontvangen, kan dit via de link in de Orderbevestiging, door contact op te nemen met Space Treatment Delivery via………… of direct in overleg met de Partner. Dit is mogelijk tot maximaal een 24 uur voor aanvang van de afspraak. De Partner en Space Treatment Delivery streven ernaar om samen met jou een andere geschikte tijd en/of datum te vinden. Houd er rekening mee dat de Partner en Space Treatment Delivery afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de Partner. Als we niet in in staat zijn om de afspraak te verzetten, is het al dan niet in aanmerking komen voor een terugbetaling afhankelijk van wanneer de (geannuleerde) afspraak plaatsvindt:

indien je een Gedateerde Boeking (geheel of gedeeltelijk) ten minste 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, heb je recht op een terugbetaling van 50% van het bedrag (indien reeds betaald) in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode;

indien de Gedateerde Boeking binnen 24 uur plaatsvindt, vervalt je recht op een terugbetaling.

Houd er rekening mee dat je een Gedateerde Boeking die plaatsvindt in het komende uur niet kunt verplaatsen

Om een afspraak te verzetten kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar ………..of te bellen naar ………. of je kunt de afspraak direct zelf verzetten via de Website of door rechtstreeks contact op te nemen met de Partner.

 

 

Als je een Order wilt annuleren voordat je een Orderbevestiging hebt ontvangen, kun je ons onmiddellijk telefonisch informeren op nummer ………of door een e-mail te sturen naar………. Als je een Partnercontract wilt annuleren (d.w.z. als je een Order wilt annuleren nadat je een Orderbevestiging hebt ontvangen), verwijzen we je naar ons annuleringsbeleid in artikel 5 hieronder.

Houd er rekening mee dat we ons uitdrukkelijk het recht voorbehouden om toegang tot onze Website te weigeren en/of een Order te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.

 

 1. Diensten

4.1 Onze Partners hebben een wettelijke plicht om Diensten te leveren die in overeenstemming zijn met het betreffende Partnercontract.

4.2 Alle Diensten die op de Website worden getoond zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de afbeeldingen en/of beschrijvingen van de Diensten op de Website, zijn uitsluitend ter illustratie en de feitelijke Diensten kunnen afwijken van die afbeeldingen en/of beschrijvingen. We verplichten onze Partners om ervoor te zorgen dat alle door hen op hun pagina van de Website of verstrekte informatie juist, compleet en niet misleidend is in alle opzichten, maar we kunnen de informatie die zij aan ons verstrekken niet verifiëren. Het is de verantwoordelijkheid van elke Partner om ervoor te zorgen dat al haar op de Website, vermelde Diensten beschikbaar zijn en nauwkeurig zijn omschreven.

4.3 Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid (of van de persoon die de Diensten ontvangt) om de Partner vooraf te informeren over medische of gezondheid gerelateerde condities en/of bijzondere behoeften die Diensten zouden kunnen beïnvloeden of door Diensten beïnvloed zouden kunnen worden (bijvoorbeeld, zonder beperking, allergie-informatie en gezondheidsproblemen). Indien jij (of de betreffende ontvanger van de Diensten) verzuimt dergelijke informatie te geven aan de betreffende Partner, dan is, noch Space Treatment Delivery noch de betreffende Partner aansprakelijk tegenover jou (of de ontvanger van de Diensten) vanwege letsel, verlies of schade voortvloeiende uit de Diensten die redelijkerwijs vermeden had kunnen worden als jij (of de ontvanger van de Diensten) deze informatie zou hebben onthuld voordat de Diensten werden ontvangen.

4.4 Er worden door onze partners geen seksuele diensten aangeboden.

 

 

 

 

 1. Annuleringen

5.1 Naast je andere wettelijke rechten kun je in bepaalde omstandigheden het recht hebben om een Partner Contract en/of Space Treatment Delivery Contract (zoals van toepassing) te annuleren en een terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden in dit artikel 5.

Als je van mening verandert wat betreft een Order van een Gedateerde Boeking en wenst te annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Gedateerde Boekingen

6.1 Indien je een Gedateerde Boeking (geheel of gedeeltelijk) ten minste 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt annuleert, heb je recht op een terugbetaling van 50% van  het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode. Als de afspraak binnen 24 uur plaatsvindt, dan heb je geen recht op een terugbetaling.

6.2 Houd er rekening mee dat het in een beperkt aantal omstandigheden niet mogelijk kan zijn om een Gedateerde Boeking te annuleren (bv. indien je een boeking doet voor een afspraak binnen 24 uur), maar wij zullen dit onder je aandacht brengen voordat je je order plaatst, zodat je kunt besluiten of je al dan niet bereid bent om het contract op die basis te sluiten.

Houd er rekening mee dat er geen terugbetaling wordt gedaan wanneer getracht wordt te annuleren binnen 24 uur voor een geboekte afspraak.

6.3 Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van Gedateerde Boekingen, nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien. Het standaard herroepingsformulier zoals opgenomen onderaan deze Boekingsvoorwaarden kan ook niét worden gebruikt voor het annuleren van Gedateerde Boekingen.

 

 1. Problemen oplossen

7.1 Wij geven om je ervaring en willen de hoogste normen handhaven. Dus als je een klacht wilt indienen over een van onze Partners of hun Diensten,

met de Partner zelf spreken om het probleem op te lossen;

laat een eerlijke recensie achter op de Website om je ervaring weer te geven; en/of

stuur ons een e-mail op………

7.2 Belangrijke opmerkingen: houd er rekening mee dat we alle klachten over onze partners zeer serieus nemen en altijd alles zullen doen wat we kunnen om te helpen ze op te lossen, maar dat we tegenover jou niet aansprakelijk zijn voor de dienst(en) die de partners leveren en geen verplichting hebben om een terugbetaling aan je te doen of je een krediet te geven in het geval dat je niet tevreden bent met de diensten die je van onze partners hebt ontvangen.

 

 1. Prijs en betaling

8.1 Prijzen en alle toepasselijke bezorg- en/of verwerkingskosten zijn zoals aangegeven op de Website, maar ze zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging door Space Treatment Delivery en het is mogelijk dat , ondanks onze beste inzet, een deel van de prijs en andere informatie die voor bepaalde Diensten worden getoond, incorrect zijn. Wanneer de juiste prijs van de Dienst op het moment van de Order hoger is dan de prijs aan jou meegedeeld, zullen wij contact met je opnemen voor jouw instructies alvorens wij jouw Order accepteren. Wanneer jouw Order geaccepteerd is en er is jou een Orderbevestiging gestuurd voordat de fout in de prijs werd ontdekt, wanneer de fout in de prijs overduidelijk is en gemakkelijk door jou als een foutieve prijs kon worden herkend, zullen wij je de optie geven om jouw Order te herbevestigen tegen de juiste prijs, bij gebreke waarvan de Order geannuleerd zal worden. Wanneer de Order geannuleerd is, zullen wij reeds betaalde bedragen restitueren.

8.2 De Partner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het administreren van eventuele BTW op de totale waarde van de Order. Space Treatment Delivery berekent geen BTW op Orders, omdat de Diensten worden geleverd door de Partner en niet door Space Treatment Delivery. Als gevolg hiervan kan Space Treatment Delivery u geen BTW-factuur verstrekken met betrekking tot uw Order. U dient rechtstreeks contact op te nemen met de Partner om een BTW factuur te ontvangen.

8.3 De betaling voor alle Diensten dient te worden verricht op het moment van boeken, in euro’s, met een creditcard of betaalpas, of via een betaalsysteem van derden, zoals PayPal of door de online betaalfaciliteit (“Betaalfaciliteit”) te gebruiken. Als je ervoor kiest om via een betaalsysteem van een derde te betalen, wordt je doorgestuurd naar hun Website om te betalen en zul je onderworpen worden aan hun algemene voorwaarden, privacy beleid en andere gebruiksvoorwaarden. Controleer deze zorgvuldig voordat je je Order bevestigt. Jij bent er verantwoordelijk voor dat je gebruikersnaam en wachtwoord voor de Website of App en andere beveiligingsinformatie die je gebruikt om toegang te krijgen tot je account op de Betaalfaciliteit geheim blijft. Eventuele valutaomrekeningskosten of andere kosten die je maakt in verband met een betaling zijn naast de prijs die je aan ons betaalt voor jouw rekening.

8.4 Betalingen via de Betaalfaciliteit worden verwerkt door externe leveranciers van betaaldiensten. Space Treatment Delivery zal er in alle redelijkheid voor zorgen dat de Betaalfaciliteit te allen tijde beschikbaar is en functioneert, maar kan geen ononderbroken of veilige toegang tot deze Betaalfaciliteit garanderen, noch kunnen we garanderen dat de faciliteit virus- of foutenvrij is. We maken gebruik van de diensten van externe leveranciers van betaaldiensten om betalingen te verwerken en omdat er veel factoren buiten onze macht liggen (zoals vertragingen in het banksysteem of in de netwerken van betaalkaarten), kunnen we niet voorspellen of garanderen hoeveel tijd er nodig is om de verwerking van je betaling te voltooien. Toegang tot de Betaalfaciliteit kan soms beperkt zijn om reparaties, onderhoud of introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen in alle redelijkheid proberen om je op de hoogte te brengen van geplande onderbrekingen van deze Betaalfaciliteit en zullen doen wat we kunnen om de faciliteit zo spoedig mogelijk te herstellen.

Indien je via de Betaalfaciliteit betaalt voor Diensten, zal Space Treatment Delivery de betaling innen in haar hoedanigheid van handelsagent van de betreffende Partner. Zodra Space Treatment Delivery je betaling voor de Diensten succesvol heeft ontvangen, zal je schuld aan de Partner namens wie Space Treatment Delivery de betaling heeft geïnd voldaan zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Wanneer we nalatig zijn geweest en/of een contractuele verplichting tegenover jou hebben geschonden, zijn wij aansprakelijk voor een schade of verlies die of dat je als gevolg daarvan lijdt, mits dat verlies en/of die schade te verwachten is. Verlies of schade is te verwachten als het een duidelijk en direct gevolg is van onze nalatigheid of contractbreuk of door jou en ons zou zijn beschouwd als een mogelijk direct gevolg ervan op het moment dat we het Space Treatment Delivery Contract sloten.

9.2 We aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten schade of verlies, hetzij als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als het verlies te verwachten is: inkomsten – of omzetderving, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, of verspilling van management- of kantoortijd.

8.3 Onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt naar Nederlands recht, sluiten we niet uit en beperken we niet.

 

 1. Ons recht om deze Boekingsvoorwaarden te wijzigen

10.1 Wij kunnen deze Boekingsvoorwaarden van tijd tot tijd herzien in de volgende omstandigheden:

Als we het proces voor het accepteren van betalingen van jou wijzigen;

Indien er veranderingen zijn in relevante wetten en wettelijke vereisten; en/of

Als er andere wijzigingen in onze zaken zijn die redelijkerwijs inhouden dat we deze Boekingsvoorwaarden moeten wijzigen.

 

10.2 Elke keer als je Diensten of via de Website bestelt, zijn de Boekingsvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn (en beschikbaar zijn voor weergave op de Website, App en Widget) van toepassing op het Space Treatment Delivery Contract tussen jou en ons en het Partner Contract tussen jou en de Partner. De datum waarop deze Boekingsvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt staat bovenaan deze pagina.

 

 

 1. Algemeen

11.1 Space Treatment Delivery behoudt zich het recht voor om een Space Treatment Delivery Klanten account te deactiveren in het geval van een overtreding van deze Boekingsvoorwaarden en/of wanneer de Klant zich gedraagt op een manier die niet gepast is, gewelddadig of anderszins onacceptabel ten opzichte van ons of werknemers van een Partner, hetzij in communicatie via telefoon of e-mail, of in persoon op locatie bij de Partner.

11.2 Indien door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een van deze Boekingsvoorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling of voorwaarde in die mate worden afgescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

11.3 Deze Boekingsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. U en wij komen overeen dat de Nederlandse rechtbanken niet-exclusief bevoegd zijn om te beslissen over enige vordering of geschil die of dat voortvloeit uit of verband houdt met de bestelling en/of levering van Diensten via de Website.

 

 1. Privacyverklaring

12.1 Space Treatment Delivery doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 

 

12.2 Space Treatment Delivery is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met Space Treatment Delivery wenst op te nemen kan e-mail.

Persoonsgegevens die Space Treatment Delivery verwerkt

12.3 Space Treatment Delivery verwerkt persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van de diensten (deelname) of omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen het formulier via de website. De gegevens verwerkt Space Treatment Delivery om de behandeling goed en verantwoord af te kunnen stemmen op jouw situatie; om contact met je te kunnen opnemen voor het maken/wijzigen van een afspraak; voor het verwerken van de betaling; om je te kunnen benaderen voor het meewerken aan een onderzoek.

Space Treatment Delivery kan de volgende persoonsgegevens vragen: naam, voornaam en initialen, geslacht, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, medische gegevens indien nodig, beroep en werkomstandigheden, gezinssituatie, beoordelingen afgeven.

Gegevens via correspondentie

12.4 Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Alle e-mailberichten worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd.

12.5 Soms vraagt Space Treatment Delivery welke huisarts je hebt en voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik indien van toepassing. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van jou en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de diensten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gegevens via aantekeningen

12.6 Space Treatment Delivery maakt aantekeningen van de behandelsessie waar je aan deelneemt. Aantekeningen worden uitsluitend met toestemming van jou gemaakt. Deze zijn uitsluitend om de behandelingen op jou aan te passen. De gegevens die in dit dossier zijn vastgelegd worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer behandeling in een later stadium bij een andere behandelaar wordt voortgezet. Hierover zal altijd vooraf contact met je worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van jou nodig zijn. De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet 15 jaar.

 

 

Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door jou worden ingezien. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.

Gegevens via de website

12.7 De website van Space Treatment Delivery heeft als doel je zo goed mogelijk te informeren. Onze website is een interactieve website. Jij kan berichten zenden aan ons, beoordelingen achterlaten of een boeking doen. Voor het uitvoeren van deze handelingen zijn jouw gegevens nodig en vastgelegd. Hieronder kun je lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.

–  De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

–  Via de website kun je een contactformulier invullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie met jou. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

– De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Mocht blijken dat gegevens niet kloppen, worden deze spoedig aangepast worden nadat deze zijn ontdekt.

 

Verwerken van uw gegevens

12.8 Space Treatment Delivery verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen en om de dienstverlening aan te passen voor jou, je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om de dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, aantekeningen te delen met andere zorgverleners als je daar mondeling en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken. Tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte. Of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Mocht Space Treatment Delivery overeenkomstig met jou, informatie verkrijgen van huisarts, therapeuten, hulpverleners of derden, dan zal de bron altijd kenbaar gemaakt worden aan de cliënt. Space Treatment Delivery maakt geen gebruik van automatische besluitvormingen of profilering.

 

Minderjarigen

12.9 Space Treatment Delivery verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

Bewaartermijn

 1. Space Treatment Delivery bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na afronding van de diensten (deelname stopt) worden je persoonsgegevens maximaal 15 jaar voor volwassenen en 7 jaar voor minderjarige bewaard. Gegevens voor de financiële administratie worden voor maximaal 7 jaar bewaard.

Binnen de EU

13.1 Space Treatment Delivery verstrekt geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU als daarom wordt gevraagd.

Rechten omtrent jouw gegevens

13.1 Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kun je Space Treatment Delivery mailen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Space Treatment Delivery. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Mag Space Treatment Delivery jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Hiervoor stuur je een mail naar ons.

Beveiliging van uw gegevens

13.2 Space Treatment Delivery zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail.

Klachten

13.3 Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem hierover dan direct contact met Space Treatment Delivery op. Komen wij er samen niet uit dan vindt Space Treatment Delivery dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

13.4 De privacyverklaring die je per mail bij aanmelding is toegezonden zal altijd leidend zijn. Space Treatment Delivery behoudt zich het recht toe om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn in hoe Space Treatment Delivery met gegevens omgaat, dan zal de privacyverklaring aangepast worden.